Grip op later

Grip op later

Contact?

Close
Contact?

Werkwijze

Werkwijze van de specialisten van ABIN

 

U, als cliënt, staat centraal bij ABIN. Een goede relatie met u is voor ons van groot belang. Daarbij is wederzijds vertrouwen het uitgangspunt. Daarom heeft u bij ons een vast primair aanspreekpunt: de relatiemanager. Heeft u een probleem of wilt u iets weten van een van onze specialisten? Neem dan contact op met uw relatiemanager. Deze ervaren medewerker is voor u altijd bereikbaar.

Uiteraard is uw accountant of belastingadviseur eveneens een vast aanspreekpunt. Uw relatiemanager en de verantwoordelijke accountant of fiscalist zijn volledig op de hoogte van uw dossier.

Wanneer uw situatie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, kunt u bij ABIN gebruik maken van een team van specialisten op het gebied van belastingen, pensioenen en personeelszaken.

Bij ABIN heeft u online altijd inzicht in uw gegevens. U kunt zelf inloggen, op elk moment van de dag en vanaf elke plaats. Afhankelijk van waar u voor kiest, heeft u toegang tot:

 

Klachtenregeling

Natuurlijk proberen wij u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent dan heeft ABIN een klachtenregeling. We zorgen altijd voor een zorgvuldige afhandeling van uw klacht. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing.

Klacht indienen: bent u niet tevreden over de uitvoering van de werkzaamheden door één van onze medewerkers? Of wilt u eventuele onregelmatigheden melden? Dan kunt u een klacht indienen op de volgende manier: mail uw klacht naar C.J. van Wijk: klachten@abin.nl of stuur de klacht per post naar ons kantoor. Vermeld daarbij:

  • uw naam en adres
  • naam medewerker op wie de klacht betrekking heeft
  • dagtekening en uw handtekening
  • omschrijving van het gedrag waartegen de klacht gericht is
  • reden waarom u de klacht indient

Wanneer u een voorstel over de afwikkeling van de klacht heeft, kunt u dit ook direct aangeven.

Klachtenregeling downloaden

Klacht over een registeraccountant of accountant-administratieconsulent
Wanneer u een klacht over een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent kunt u in bepaalde gevallen terecht bij:

  • de Klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) of
  • de Accountantskamer in Zwolle.

Voor meer informatie: www.nba.nl of www.accountantskamer.nl

Privacy

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. ABIN gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.  We houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) stelt. In onderstaande privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. De huidige verklaring is voor het laatst aangepast op 9 december 2014. Wij raden u aan deze goed te lezen. Naar de Privacyverklaring